Kultura i rozrywka Żywiec

10-lecie Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Fot. Paweł Szczotka

W Żywcu swoje dziesięciolecie istnienia obchodził Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Uroczystości z tej okazji odbyły się w klubie Śrubka. Podczas spotkania był czas na wspomnienia, podsumowanie dotychczasowej działalności i podziękowania dla osób, które wspomagają działanie Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku liczącego obecnie 142 słuchaczy, w tym 112 kobiet. Uczczono również pamięć tych osób, które uczestniczyły w zajęciach Uniwersytetu Trzeciego Wieku, ale niestety już zmarły. Byli to: Stanisława Niska, Wiesława Hudomel, Stanisława Miodońska, Władysław Gąsiorek, Jerzy Pawluszkiewicz, Adam Kos, Stanisława Marszałek i Władysław Helbin. Na zakończenie wykład „Humor i śmiech w życiu seniora” wygłosiła Henryka Radziejowska.

Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał z inicjatywy kilku osób, które chciały wypełnić nadmiar wolnego czasu dla seniorów. Pierwsze spotkanie organizacyjne dla 15 osób odbyło się 28 kwietnia 2008 roku na zaproszenie ówczesnego proboszcza parafii w Żywcu Sporyszu księdza Kazimierza Rybaka w domu parafialnym.

Po przygotowaniach 8 grudnia 2008 roku zainaugurowano pierwszy rok akademicki Żywieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a wzięło w nim udział około 70 osób. Zajęcia odbywały się wtedy w lokalu przy parafii w Żywcu Sporyszu. W drugiej połowie stycznia 2011 roku Uniwersytet przeniósł się do pomieszczeń pobliskiego klubu Śrubka. W Żywieckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbywają się wykłady między innymi z informatyki, stylu życia, ekologii, świata i podróży, astronomii, zdrowia, religioznawstwa, historii czy przyrody. Nie brak również wykładów warsztatowych z dziedzin historycznej, przyrodniczo-ogrodniczej, artystycznej, medycznej, turystycznej czy kultury. Prowadzone są zajęcia ruchowe z gimnastyki, gimnastyki relaksacyjno-zdrowotnej. Jest sekcja brydża, muzyczna i języka angielskiego. Organizowanych jest także wiele ciekawych wyjazdów po Polsce i zagranicę. Żywiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku może pochwalić się między innymi wyróżnieniem za swoją działalność w konkursie województwa śląskiego „Ambasador Srebrnego Pokolenia” w grudniu 2017 roku.

Obecnie zarząd stowarzyszenia ŻUTW tworzą: Krystyna Gasparska (prezes), Irena Wydra (wiceprezes), Halina Targosz (sekretarz), Anna Łasut (skarbnik) oraz Lucyna Ciszek, Bogusława Dziergas i Zofia Szumańska (członkowie). Z kolei skład Komisji Rewizyjnej tworzą: Danuta Wilk, Kazimierz Parasyn i Stanisław Wojtas.

Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
Fot. Paweł Szczotka
navigate_before
navigate_next

google_news