KontaktB24 – Wyślij newsa!

KontaktB24 – Wyślij newsa!

redakcja@beskidzka24.pl

Beskidzka24.pl

Siedziba:
ul. Żywiecka 118, 43-300 Bielsko-Biała, tel. 33-812-35-77, e-mail: redakcja@beskidzka24.pl
Mirosław Galczak
wydawca, prezes Wydawnictwa Prasa Beskidzka
Artur Jarczok
redaktor naczelny, e-mail: redakcja@beskidzka24.pl, tel. 33-812-35-77