Wydarzenia Wadowice

Andrychów: Prąd ze słońca i selekcja

Od kilku lat wysypisko śmieci przy ul. Biała Droga w Andrychowie jest zamknięte i poddane zostało rekultywacji.

Władze miasta zapowiadają utworzenie tu kompleksu z panelami fotowoltaicznymi, które będą produkować energię elektryczną głównie dla oświetlenia ulic. Ma to przynieść spore oszczędności w gminnym budżecie na wydatkach za prąd. Pojawił się też kolejny projekt związany z zagospodarowaniem byłego wysypiska.

Działa tutaj jeden z dwóch gminnych Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, gdzie przyjmowane są głównie odpady budowlane. Władze zdecydowały nie tylko o utrzymaniu PSZOK w tym miejscu, ale o jego rozbudowie i modernizacji. Na wniosek burmistrza Tomasza Żaka Rada Miejska zdecydowała o przystąpieniu do konkursu ogłoszonego przez samorząd województwa małopolskiego na dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu gospodarki komunalnej.

google_news