Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: In vitro nie z budżetu obywatelskiego

Gmina Bielsko-Biała nie dofinansuje leczenia bezpłodności metodą in vitro, w ramach budżetu obywatelskiego. Pomysł ten został bowiem odrzucony przez komisję weryfikującą propozycje zadań publicznych zgłoszone przez bielszczan do realizacji w 2019 roku.

Był to jeden z pomysłów o charakterze ogólnomiejskim. Podobny los spotkał także takie propozycje jak: utworzenia parku rekreacyjno-wypoczynkowego przy ulicy Stawowej, zakupu oczyszczaczy powietrza dla przedszkoli i żłobków, kształtowania wśród turystów i narciarzy odpowiednich zachowań w górach, w tym przygotowanie bezpłatnego małego wyciągu narciarskiego na stoku Dębowiec czy stworzenia górki saneczkowej „Reksio” w rejonie wysypiska odpadów w Lipniku. W sumie bielszczanie zgłosili do przyszłorocznego budżetu 14 projektów ogólnomiejskich i blisko 50 osiedlowych. W przypadku tych drugich akceptacji komisji weryfikacyjnej nie uzyskała tylko jedna z propozycji (dotyczyła remontu jednej z dróg wewnętrznych na osiedlu Miszka I). Przy czym zaopiniowana przez komisję lista nie jest jeszcze ostateczna. Autorom odrzuconych projektów przysługuje bowiem prawo odwołania się w ciągu 7 dni do prezydenta miasta.

 

google_news