Wydarzenia Bielsko-Biała

Bielsko: Radni upamiętnili 500-lecie Reformacji

Rada Miejska w Bielsku-Białej przyjęła dzisiaj jednogłośnie uchwałę upamiętniającą 500-lecie Reformacji. Przy czym, nie obyło się bez pewnej wpadki.

Już podczas sesji – gdy radni dyskutowali nad przygotowanym wcześniej i zaopiniowanym projektem uchwały – okazało się, że… w jej treści  znajduje się kilka błędów językowych i merytorycznych (między innymi błąd zakradł się do zapisu jednego z wymienionych w uchwale nazwisk). Na uchybienia te zwrócił uwagę prezydent miasta. Stąd też Rada postanowiła przełożyć moment podjęcia uchwały na sam koniec posiedzenia. W międzyczasie miały być poprawione błędy. Tak się też stało…

 

google_news