Wydarzenia Sucha Beskidzka

Budżet powiatu z nadwyżką

Dzisiejsza sesja suskiej Rady Powiatu należała do jednej z najkrótszych. Choć trwała kilkadziesiąt minut to zdążono podczas niej przyjąć budżet powiatu na 2017 rok.

Tegoroczne dochody powiatu mają wynieść 95,9 mln zł, w wydatki  94,1 mln zł. Nieco ponad 0,5 mln zł nadwyżki przeznaczono na spłatę zobowiązań z lat ubiegłych. – Budżet jest zrównoważony, a przede wszystkim bez deficytu – przyznał z dumą starosta suski, Józef Bałos.

Ponad jedna piąta wydatków (około 20 mln zł) została zarezerwowana na bieżące utrzymanie dróg oraz inwestycje. Starostwo zamierza między innymi dofinansowywać wymianę pieców na proekologiczne. Sporo pieniędzy przewidziano na inwestycje w infrastrukturę szkolną – modernizację parkingu  i budowę boiska sportowego przy suskim ZS im. W. Goetla, wykonanie drogi wewnętrznej przy suskim ZS im. W. Witosa, modernizację dachu na hali sportowej przy jordanowskim  ZS im. H. Kołłątaja oraz wykonanie projektu przewiązki w jordanowskim ZS im. P.  Dańkowskiego. W tegorocznych planach jest także remont suskiej krytej pływalni oraz budowa budynku administracyjno-socjalnego w Łętowni. Inwestycje drogowe zaplanowane na ten rok to remonty drogi z Zawoi do Stryszawy oraz z Kukowa do Tarnawy Dolnej, budowa mostu na potoku Hucisko w Stryszawie oraz w ciągu drogi Zawoja – Stryszawa.

 

google_news