Wydarzenia Cieszyn

Cieszyńskie: Kasa na zabytki

Podczas ostatniej sesji radni Sejmiku Województwa Śląskiego zdecydowali o przyznaniu dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane prowadzone w 2017 roku przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. Na ten cel przeznaczonych zostało łącznie 800 tys. zł.

Dofinansowanie ma wesprzeć działania właścicieli zabytków w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego. Na liście 25 projektów, które zakwalifikowały się do otrzymania dotacji, znalazły się dwa zabytkowe obiekty z naszego regionu. 20 tys. zł powędruje do Cieszyna do rzymskokatolickiej parafii św. Jerzego. Pieniądze przeznaczone zostaną na kontynuację pełnej konserwacji technicznej i estetycznej nowoodkrytego gotyckiego malowidła oraz kamiennych elementów w kościele na Liburni.

Z kolei 25 tys. zł Sejmik Województwa Śląskiego przekazał do dyspozycji właścicielowi zespołu zamkowo-parkowego w Grodźcu Śląskim. W tym przypadku dofinansowanie wesprze wykonanie drenażu i izolacji ścian w zamkowych piwnicach.

google_news