Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn bierze się za remonty

Władze Cieszyna stworzyły listę dróg, które powinny być remontowane w pierwszej kolejności. W dokumencie znajduje się 66 ulic nie tylko należących do gminy. Teraz włodarze miasta czekają na głosy mieszkańców.

– W zeszłym roku zaproponowałem konkretne rozwiązanie radnym Cieszyna, abyśmy ułożyli drogi – wewnętrzne, gminne, powiatowe, wojewódzkie w hierarchii ważności – to co nam się wydaje, że powinniśmy w pierwszej kolejności remontować, a co w dalszej. Zaproponowałem, aby o kolejności decydowały po pierwsze względy bezpieczeństwa, po drugie częstotliwość użytkowania danego szlaku komunikacyjnego, po trzecie znaczenie związane z wizerunkiem miasta i pozostałe kryteria. W ten sposób stworzyliśmy wspólną listę, która zawiera 66 pozycji – informuje Ryszard Macura, burmistrz Cieszyna. I tak wysoko na liście propozycji do jak najszybszych robót drogowych znalazły się takie inwestycje jak przebudowa kładki nad Bobrówką przy ul. Heczki, remont chodników na ul. Matejki, Menniczej, Głębokiej, modernizacja ulic Szersznika, Kluckiego, Folwarcznej, utworzenie ronda przy skrzyżowaniu Wiślańskiej. Obecnie opinie i postulaty mieszkańców zbierane są do 30 marca tego roku. Zweryfikowaną listę władze miasta opublikują na początku maja.

google_news