Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obradowała Rada Powiatu

25 kwietnia do późnego popołudnia obradowała Rada Powiatu Cieszyńskiego. Sesja odbyła się tradycyjnie w sali Starostwa Powiatowego.

Radni wysłuchali i przyjęli informację na temat organizacji roku szkolnego 2017/2018 w szkołach i placówkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest powiat cieszyński oraz informację o sytuacji na rynku pracy w roku 2016 i założeniach na rok 2017.

Podjęto uchwały m.in. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie z zasobu Agencji Nieruchomości Rolnych prawa własności nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe oraz wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości „Boguszowice”. Ta druga uchwała została przyjęta po wnikliwej i gorącej dyskusji. Chodziło o obniżenie stawki miesięcznej za dzierżawę terenu zajmowanego przez Cieszyński Park Handlowy.

Wyrażono zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w Skoczowie przy ulicy Góreckiej w Skoczowie, gdzie prywatna spółka chce wybudować treningowe boiska piłkarskie. 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Cieszyn: Obradowała Rada Powiatu

W ostatnim dniu lutego obradowała Rada Powiatu Cieszyńskiego. Była to 29 sesja w tej kadencji.

Radni wysłuchali i przyjęli informację komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej, bryg. Damiana Legierskiego o stanie bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej. W podjętej uchwale oceniono pozytywnie stan bezpieczeństwa przeciwpożarowego powiatu cieszyńskiego.

Przyjęto następnie uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych, mających siedzibę na obszarze powiatu cieszyńskiego. Tutaj radni opozycyjni w liczbie 12 osób głosowali przeciwko, ale uchwałę podjęto 16 głosami „za” koalicji.

W sprawach różnych starosta Janusz Król poinformował m.in. o sprzedaży dawnej siedziby Powiatowego Urzędu Pracy i kłopotach związanych z budową sali gimnastycznej dla Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Cieszynie.

google_news