E-edukacja Cieszyn

Dębowiec: O straży wiedzą wszystko

W sali sesyjnej Urzędu Gminy w Dębowcu odbył się Turniej Wiedzy Pożarniczej na szczeblu gminnym, zorganizowany przez Zarząd Gminny ZOSP RP w Dębowcu pod przewodnictwem Remigiusza Hanuska, komendanta gminnego.

Głównym celem turnieju była popularyzacja wśród uczniów znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, udzielania pierwszej pomocy oraz historii i tradycji ruchu strażackiego. W wyniku turniejowych zmagań zwycięzcą w kategorii szkół podstawowych został Kamil Sembol, a wśród gimnazjalistów najlepszy okazał się Konrad Czupryna. Laureaci eliminacji gminnych wezmą udział w turnieju na szczeblu powiatowym.

google_news