Wydarzenia Cieszyn

Dębowiec walczy o inwestorów

Na tę decyzję Dębowiec czekał jak na szpilkach i wreszcie jest. Z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyszła informacja, która pozwala dokończyć prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy. Warszawa dała zielone światło na odrolnienie 136 hektarów ziemi, w tym terenu, którym od dłuższego czasu interesuje się inwestor.

Nowy zakład produkcyjny wraz z magazynami miałby powstać w Ogrodzonej, na około jedenastohektarowej działce znajdującej się w pobliżu ulicy Przemysłowej. Aby ambitne plany mogły się ziścić, konieczne jest uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego, w którym tereny dotychczas rolne zostaną przekształcone w inwestycyjne. Odpowiedni wniosek w tej sprawie powędrował do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które po niedawnej zmianie przepisów zaczęło zajmować się wydawaniem tego typu decyzji. Problem w tym, że przy okazji odrolnienia terenów w Ogrodzonej gmina chciała przeprowadzić podobną procedurę w przypadku innych wniosków mieszkańców, obejmujących łącznie 317 hektarów. Śląska Izba Rolnicza, która jako pierwsza wydawała opinię, zakwestionowała odrolnienie aż 237 hektarów, czyli około 75 procent wnioskowanego terenu. Konieczne było także naniesienie różnych poprawek, co sprawiło, że dokument musiał przejść właściwie całą procedurę od nowa, a prace nad planem zagospodarowania zostały zahamowane. Marszałek województwa, do którego w dalszej kolejności wszystko trafiło, był nieco łagodniejszy i zgodził się na odrolnienie 40 procent proponowanej powierzchni.

– Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przychylił się do tej decyzji i ostatecznie zezwolił na odrolnienie 136 hektarów. Dla nas najważniejsza informacja jest taka, że wśród nich znajduje się teren w Ogrodzonej. Obecnie plan zagospodarowania został wyłożony do publicznej wiadomości i mieszkańcy mogą zgłaszać do niego uwagi. Po przejściu tej procedury, w najbardziej optymistycznej wersji, pod koniec września odpowiednia uchwała trafi na obrady Rady Gminy. Zrobimy wszystko, by tak się stało. Jesteśmy w stałym kontakcie z inwestorem, który podtrzymuje wolę nabycia terenów w Ogrodzonej i wybudowania tam swojego zakładu. Mamy nadzieję, że mimo poślizgu w tworzeniu planu zagospodarowania wszystko dojdzie do skutku – mówi Tomasz Branny, wójt gminy Dębowiec.

Dla małej gminy inwestycja w Ogrodzonej to duża szansa. W rejonie tej inwestycji odrolnionych zostało łącznie ponad 30 hektarów ziemi i gmina ma nadzieję, że w ślad za pierwszym zakładem, który w Ogrodzonej – miejmy nadzieję – powstanie, pójdą kolejni przedsiębiorcy. Każda nowa inwestycja oznacza natomiast regularne zastrzyki finansowe w postaci podatków, które będą trafiać do budżetu gminy.

google_news