Wydarzenia Cieszyn

Dzięgielów: Zmarł Jan Gajdacz

Smutna wiadomość nadeszła z Dzięgielowa. 9 lutego zmarł Jan Gajdacz – ceniony działacz społeczny, założyciel i właściciel słynnego Miasteczka Pszczelego. Przeżył 86 lat.

Całe swoje życie zawodowe, jako cieśla, związał się z cementownią w Goleszowie. W 1975 roku, po wypadku w zakładzie pracy, przeszedł na rentę inwalidzką. Wtedy odkrył w sobie społecznikowską pasję. Rozpoczął działalność w jednostce OSP w Dzięgielowie i był prezesem przez 12 lat. Jednocześnie systematycznie zajmował się pszczelarstwem, które interesowało go od najmłodszych lat.

Zaczął budować Miasteczko Pszczele w starym kamieniołomie na Mołczynie, wykonując ule w kształcie domków góralskich, ratusza, kościoła, młyna wodnego i wiatraka. Miejsce to stało się unikatowym na skalę europejską, zdobywając szeroki rozgłos i uznanie. Przyciąga licznych turystów. Rocznie pasiekę na Mołczynie – jedną z wizytówek gminy Goleszów, odwiedza po kilkadziesiąt wycieczek krajowych i zagranicznych. Jan Gajdacz pełnił wiele funkcji w środowisku pszczelarskim. Był gospodarzem Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie, następnie jego prezesem. W dowód uznania nadano mu godność Honorowego Prezesa Koła Pszczelarzy w Dzięgielowie.

Za działalność społeczną na rzecz pszczelarstwa, ochrony przyrody, popularyzowania goleszowskiej i cieszyńskiej ziemi, został uhonorowany wieloma odznaczeniami i dyplomami. Szczególnie cenił sobie Laur „Srebrnej Cieszynianki”, nadany w 2009 roku przez Radę Gminy.

Pogrzeb Jana Gajdacza odbył się w sobotnie popołudnie 11 lutego. Uroczystość żałobna odbyła się w kościele ewangelickim w Dzięgielowie.

 

google_news