Perfekt Design

Brzeźnica: Zgłoś jasełka do przeglądu!

Tradycją Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy jest Gminny Przegląd Przedstawień Jasełkowych, który 5 stycznia odbędzie się tam już po raz dziewiętnasty.

 

Nie wiadomo jeszcze, ile grup w nim wystąpi, na razie bowiem trwają zapisy. Aby wziąć udział w przeglądzie, należy przygotować przedstawienie jasełkowe (niekoniecznie tradycyjne – może to być dowolna interpretacja) i do 2 stycznia zgłosić je w biurze CKiP, tel. 33 879-20-93. Ważne jest, aby widowisko nie trwało dłużej niż pół godziny, a niezbędne dekoracje dało się ustawić w czasie nieprzekraczającym 10 minut. Przedstawienia będą oceniane pod kątem kultury słowa, oprawy plastycznej i muzycznej oraz ogólnego wyrazu artystycznego.

02/01/2019

Harmonogram

Data:
Czas:
Przyczepa reklamowa