Klimaszewski 2 tura

Ekumeniczna postylla

9 maja o 17.00 w sali konferencyjnej Książnicy Cieszyńskiej, odbędzie się prezentacja wydawnictwa zatytułowanego „Ekumeniczna Postylla na pierwszy rok kościelny po obchodach 500-lecia Reformacji”.

Spotkanie otworzy wykład bpa dra Adriana Korczago „Edukacja do wiary, nadziei i miłości poprzez postyllę”, po którym przebiegać będzie ekumeniczna debata pt. „Dziedzictwo Słowa Bożego obrazem tradycji wyznaniowych”. W debacie, prowadzonej przez diakon Aleksandrę Błahut-Kowalczyk, udział wezmą: ks. Grzegorz Brudny (Kościół Ewangelicko-Augsburski), ks. prof. dr hab. Józef Budniak (Kościół Rzymskokatolicki), ks. dr Mikołaj Dziewiatowski (Kościół Prawosławny).

Spotkanie swoim występem uświetni Chór filialny z Bażanowic Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Cieszynie pod dyr. diakon Joanny Sikory.

09/05/2019

Harmonogram

Data: