Europarlament Nykiel

Kontakty z dziećmi i władza rodzicielska. Spotkanie dla kobiet

W czwartek, 31 stycznia, o 17.00 w Kancelarii Adwokackiej przy ul. Mickiewicza 19/5a w Bielsku-Białej  odbędzie spotkanie skierowane do kobiet. Temat przewodni to kwestie związane z ustalaniem kontaktów z dziećmi i władzą rodzicielską. Wstęp jest darmowy.

Jest to czwarte z 10 prawnych spotkań dla kobiet organizowanych przez Fundację Pozytywnych Zmian z Bielska-Białej (zajmuje się przeciwdziałaniem przemocy, wspieraniem kobiet i dziewczyn) przy współpracy z kancelariami adwokackimi.

Tematami spotkań są ważne kwestie dotyczące rozwodu, alimentów, władzy rodzicielskiej, podziału majątku, rozwiązań prawnych w sytuacji doświadczania przemocy, odpowiedzialność za długi małżonka.

Spotkania prowadzą adwokatki: Katarzyna Małacha-Kardasz, Monika Ramlow, Jolanta Seredyńska-Słota i  Aleksandra Grochowina-Szeliga.

Tematy kolejnych spotkań:
Eksmisja byłego małżonka.
Podział wspólnego majątku.
Odpowiedzialność za długi małżonka.
Przemoc w małżeństwie.
Niebieska karta.
Gdzie szukać pomocy?

Wydarzenia te organizowane są w ramach działania Fundacji “Kobiety wspierają kobiety”.

31/01/2019

Harmonogram

Data:
Czas:
Szkoła alternatywna