Renault LCV

Ku pamięci legendarnego dowódcy

Na 12 i 13 października zaplanowano w Bielsku-Białej uroczystości mające upamiętnić postać gen. Stanisława Maczka, legendarnego dowódcy 1 Dywizji Pancernej Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

11 listopada minie 80 rocznica, kiedy to w Bielsku odbyła się – zorganizowana z okazji dwudziestej rocznicy odzyskania niepodległości – parada wojskowa, którą przyjmował stacjonujący w tym czasie nad Białą – podówczas jeszcze pułkownik – Stanisław Maczek (dowodził wtedy brygadą, która wkroczyła na Zaolzie). Z tej okazji – zrzeszające żołnierzy-weteranów 1 Dywizji Pancernej, członków ich rodzin oraz sympatyków – Beskidzkie Stowarzyszenie Maczkowców przygotowało szereg imprez mających przybliżyć mieszkańcom stolicy Podbeskidzia sylwetkę generała a także zaprezentować umundurowanie i wyposażenie (w tym pojazdy) Wojska Polskiego z tamtego okresu.

12 października o 17.00 na dziedzicu zamku Sułkowskich otwarta zostanie wystawa, 100 lat broni pancernej, połączona z promocją książki Jerzego Majki 10 BK na Śląsku Cieszyńskim w 1938 roku. Wspominana też będzie działalności żołnierzy gen. Stanisława Maczka i członków Beskidzkiego Stowarzyszenia Maczkowców w latach 1988-2018.

13 października o 10.00 w katedrze św. Mikołaja odprawiona zostania msza w intencji generała, jego żołnierzy oraz ich rodzin. Nastąpi po niej przemarsz na cmentarz parafialny przy ulicy Grunwaldzkiej, gdzie odbędzie się apel pamięci. Poźniej uczestnicy uroczystości przemaszerują – w asyście Kompanii Honorowej 10 Brygady Kawalerii Pancernej im. gen. Stanisława Maczka ze Świętoszowa, orkiestry 6 Brygady Powietrznodesantowej z Krakowa, kompanii 18 Bielskiego Batalionu Powietrznodesantowego, pocztów sztandarowych oraz harcerzy i członków grup rekonstrukcji historycznej ( w tym pojazdów militarnych) – na plac Chrobrego. Zaprezentowany tam zostanie między innymi pokaz musztry orkiestrowej oraz sprawności wojskowej. Na koniec (około 16.00) wszyscy będą mogli skosztować żołnierskiej grochówki.

12/10/2018

Harmonogram

Data:
Czas:
Meblux