Sarni

Muzyczna bajka o… smogu

„Smog nas zje” – taki tytuł nosi spektakl na temat zanieczyszczenia powietrza, kierowany do przedszkolaków i uczniów klas I-III. Zostanie wystawiony w czwartek, 29 listopada o 11.00, w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu. Udział w nim jest bezpłatny.

To edukacyjna bajka muzyczna dla dzieci, której celem jest przekazywanie wiedzy o przyczynach zanieczyszczenia powietrza oraz o jego negatywnych skutkach dla środowiska i zdrowia.

Autorką scenariusza jest Marta Fox – polska poetka, powieściopisarka i eseistka, a reżyserem przedstawienia Anna Lipiec – pracownik naukowy Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Spektakl zostanie wystawiony przez studentów specjalności rytmika Akademii Muzycznej w Katowicach. Treściom o charakterze ekologicznym towarzyszyć będą piosenki oraz interpretacje ruchowo-przestrzenne wykonane przez uczniów Prywatnej Szkoły Podstawowej Fundacji „Elementarz” oraz Niepublicznej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia „Elementarz” w Katowicach.

Projekt współfinansowany jest ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, a realizowany
przez Fundację Ekologiczną – Wychowanie i Sztuka „Elementarz” z Katowic. Patronat nad wydarzeniem objął burmistrz Żywca.

29/11/2018

Harmonogram

Data:
Czas:
Przyczepa reklamowa