lcv Renault maj 24

Popisz się wiedzą, wybierz wybory

Państwowa Komisja Wyborcza oraz Krajowe Biuro Wyborcze zapraszają do udziału w trzeciej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym „Wybieram Wybory”.

Jest on adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Cel przedsięwzięcia to upowszechnianie wiedzy na temat prawa wyborczego, zachęcanie do udziału w wyborach oraz świadomego w uczestnictwa w procesie wyborczym.

Uczniów chętnych do udziału w konkursie zgłaszają dyrektorzy szkół – do 31 stycznia. Aby dokonać tej formalności należy złożyć skany stosownych dokumentów (wykaz poniżej) w Delegaturze Krajowego Biura wyborczego w Bielsku-Białej przy ulicy Piastowskiej 40 lub e-mailowo: [email protected], [email protected] albo [email protected].

Bielska delegatura przyjmuje zgłoszenia ze szkół z powiatów bielskiego, cieszyńskiego i żywieckiego oraz z Bielska-Białej.

Wymagane dokumenty:

• zgłoszenie do konkursu,
• oświadczenie uczestnika (jeżeli ten jest niepełnoletni wymagane jest oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego), • oświadczenie nauczyciela.

Wszystkie dokumenty są załącznikami do regulaminu konkursu, który można znaleźć na stronie internetowej wybieramwybory.pl.

31/01/2019

Harmonogram

Data:
Szkoła alternatywna