Renault Wektor

Skoczów pamięta o Janie Pawle II

15 października w Muzeum Sarkandrowskim w Skoczowie odbędzie się wystawa malarstwa Elżbiety Kuraj „Widzieć / Wiedzieć”.

Ekspozycja związana jest z 40. rocznicą wyboru ks. kard. Karola Wojtyły na papieża oraz z XVIII Dniem Papieskim, który obchodzony jest pod hasłem „Promieniowanie Ojcostwa”. W trakcie wernisażu wystawy, zaplanowanego na 18.00, odbędzie się muzyczne spotkanie z Józefem Brodą.

15/10/2018

Harmonogram

Data:
Czas:
Aqua