Ekosolar2_desktop

Sól: Pielgrzymka Szlakiem Papiesko-Loretańskim

Po raz dziewiąty w Soli odbędzie się Pielgrzymka Szlakiem Papiesko-Loretańskim.

Rozpocznie się on w sobotę (1 czerwca) o 9.00 od mszy w kościele parafialnym w Soli. Godzinę później uczestnicy wymaszerują na Oźną, gdzie pod kaplicą zaplanowano poczęstunek i biesiadę. Potem wszyscy zejdą do kaplicy w Soli Górnej.

01/06/2019

Harmonogram

Data:
Czas: