Klimaszewski 2 tura

Tłuczań: Rajd z kijkami

W gminie Brzeźnica odbędzie się kolejny rajd nordic walking organizowany przez Stowarzyszenie Nowoczesna Gospodyni.

Tym razem miłośnicy marszów z kijkami wyruszą z Tłuczani, a wycieczkę zakończą w Brzeźnicy. Impreza jest adresowana do seniorów, a odbędzie się 13 września. Zapisy na rajd przyjmowane są w biurze Centrum Kultury i Promocji w Brzeźnicy.

13/09/2018

Harmonogram

Data:
Czas: