Wydarzenia Sucha Beskidzka

Hotelu na razie nie będzie

Nie wiadomo kto i kiedy wybuduje kompleks hotelowy przy stadionie suskiej Babiej Góry. Spółka komandytowa Toro Invest Rafalski biorąca udział w postępowaniu o zawarcie z miastem umowy partnerstwa publiczno-prywatnego wycofała się z przedsięwzięcia.

– Spółka wycofała się z zadania „Budowa budynku sportowo-gastronomiczno-hotelowego w Suchej Beskidzkiej”. Poinformowała, że nie uzyskała kredytu na finansowanie przedmiotowej inwestycji i tym samym  nie może zawrzeć umowy na jej realizację – mówi suski burmistrz Stanisław Lichosyt. Podkreśla, że w związku z tym, że spółka była jedynym partnerem prywatnym biorącym udział w negocjacjach, dalsze prowadzenie postępowania jest bezprzedmiotowe. Procedura wyboru partnera prywatnego prowadzona była w trybie dialogu konkurencyjnego.

 

google_news