Wydarzenia Wadowice

Jaskółki w Stryszowie

Od tego roku w gminie stryszowskiej przyznawane będzie nowe wyróżnienie. Do istniejących już tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Stryszów” oraz „Zasłużony dla Gminy Stryszów” dochodzi „Jaskółka Społeczeństwa”.

Jak dowiedzieliśmy się od przewodniczącego Rady Gminy Pawła Żmii, istniejące do tej pory tytuły nadawane są za długoletnią działalność, najczęściej osobom w średnim i starszym wieku. Natomiast „Jaskółkę Społeczeństwa” mogą otrzymać nawet osoby młode lub organizacje, i to niekoniecznie za wieloletnią działalność, ale za ważny czyn (na przykład ratowanie ludzkiego życia) czy przygotowanie znaczącej imprezy albo zaangażowanie prospołeczne (przedsięwzięcia charytatywne, wolontariat).

Nagroda nie będzie nadawana przez Radę Gminy, tak jak dwa wcześniejsze tytuły. O jej przyznaniu zadecyduje specjalne kolegium, w skład którego wchodzą przewodniczący rady oraz po jednym radnym z każdego sołectwa. Wójt będzie opiniował wnioski wybranych do „Jaskółki Społeczeństwa” kandydatów. Natomiast prawo zgłaszania osób do tytułu będą mieć wójt, przewodniczący rady, co najmniej dwóch radnych, Gminny Ośrodek Kultury, organizacje społeczne i polityczne działające na terenie gminy, a także mieszkańcy w liczbie co najmniej dwudziestu.

Nagrodę przyznaje się za zasługi dla gminy w dziedzinach: nauka i wiedza, kultura, sport, gospodarka, turystyka, ochrona środowiska, tworzenie aktywnego społeczeństwa obywatelskiego, wolontariatu i pracy charytatywnej, inicjatyw gospodarczych, za promocję Stryszowa oraz kreowanie wizerunku gminy w kraju i poza jego granicami – czytamy w regulaminie przyznawania nagrody. Wręczanie wyróżnień odbywać się będzie między innymi podczas świąt państwowych i uroczystości gminnych. Nazwiska laureatów będą wpisywane do specjalnej księgi.

 

google_news