Wydarzenia Sucha Beskidzka

Jordanów: Lepszy budżet

Tegoroczny budżet Jordanowa przedstawia się zdecydowanie lepiej niż poprzednie. Bez zaciągania kredytów udało się w nim zarezerwować o wiele wyższą niż przed rokiem czy dwoma kwotę na inwestycje.

Wedle obliczeń dochody powinny wynieść 19,7 mln zł, a wydatki nieco ponad 19,9 mln zł. Niewielki deficyt zostanie pokryty pieniędzmi z tak zwanych wolnych środków. Największą kwotę pochłonie oświata, na którą władze miasta zabezpieczyły 5,8 mln zł. Na świadczenia wychowawcze i rodzinne pójdzie 4,7 mln zł, na administrację publiczną 3,3 mln zł, a na inwestycje blisko 2 mln zł.

Duża część tej kwoty (659,5 tys. zł) przeznaczona jest na realizację dofinansowanego z funduszy europejskich projektu polegającego na wdrożeniu w ratuszu systemu usług elektronicznych. 250 tys. zł wydane zostanie na sieć kanalizacyjną, w tym wykonanie sięgaczy na ulicy Generała Maczka. 240 tys. zł to kwota zarezerwowana na wymianę kotłów zaopatrujących w ciepło budynki Gimnazjum i Przedszkola Miejskiego, 100 tys. zł na termomodernizację stacji uzdatniania wody, a 60 tys. zł na rozbudowę i modernizację oświetlenia ulicznego. Władze miasta przymierzają się również do dwu większych inwestycji, na których realizację mają nadzieję pozyskać spore dofinansowanie – renowacji plant jordanowskich oraz termomodernizacji budynku dawnego sądu. 267 tys. zł z planowanych wydatków budżetowych to wkład własny w rozpoczęcie tych prac. Samorząd zamierza też dołożyć 160 tys. zł do kosztów zabezpieczenia zagrażającego drodze osuwiska w Jordanowie.  

google_news