Wydarzenia Oświęcim

Kasa na obwodnicę Chełmka

Samorząd województwa małopolskiego we współpracy z władzami lokalnymi przygotowuje się do budowy obwodnicy Chełmka.

Na razie inwestycja znajduje się w fazie przygotowawczej. Ma być opracowana wielowariantowa koncepcja oraz uzgodnione uwarunkowania środowiskowe. Radni Chełmka zdecydowali o przekazaniu Urzędowi Marszałkowskiemu w Krakowie 99,4 tys. zł na ten cel. Przez miasto przejeżdża 10–11 tysięcy pojazdów dziennie.

google_news