Działy

Wydarzenia Bielsko-Biała Cieszyn
Jak pracuje dziennikarz, gdy spadają bomby? | Як працює журналіст, коли падають бомби?
Trzy czwarte obwodu zaporoskiego w Ukrainie znajduje się pod rosyjską okupacją. Rakiety zabijają cywilów, spadają nawet na budynki mieszkalne, niszczą centrum Zaporoża. Gdy zaczynają wyć…