Wydarzenia Żywiec

Kto prowadzi sondaż wyborczy w Żywcu?

W Żywcu ktoś dzwoni do mieszkańców i prowadzi badania sondażowe na temat nadchodzących wyborów na burmistrza. W tej sprawie władze miejskie wydały dzisiaj (26 lipca) specjalny komunikat, w którym twierdzą, iż nie mają z tym nic wspólnego.

– “W związku z licznymi interwencjami mieszkańców dotyczącymi sposobu prowadzenia w ostatnich dniach na terenie miasta Żywca badań sondażowych – dotyczących nadchodzących wyborów na burmistrza – uprzejmie informuję, że Urząd Miejski w Żywcu, jak i ja jako osoba prywatna: 1) nie zlecaliśmy badań preferencji wyborczych mieszkańców Żywca dokonywanych metodą telefoniczną; 2) nie udostępnialiśmy podmiotom prowadzącym wyżej wymienione badania danych osobowych, jak i danych telekomunikacyjnych mieszkańców. Mając na względzie powyższe, osoby które mają wątpliwości i zastrzeżenia, co do sposobu pozyskania i wykorzystania ich danych przez podmiot prowadzący wspomniane badania mogą kierować swoje uwagi i zastrzeżenia do: 1) operatorów, z którymi zawarły umowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych; 2) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00. Urząd Miejski w Żywcu nie jest podmiotem właściwym w wyżej opisanej sprawie” – stwierdził w swoim oświadczeniu burmistrz Antoni Szlagor.

google_news