Wydarzenia Żywiec

Las: Wyrok na szkołę

Wójt gminy Ślemień Jarosław Krzak bierze się za likwidację filii Szkoły Podstawowej w Lasie. Ogłosił właśnie konsultacje w sprawie mówiącego o tym projektu uchwały.

Co ciekawe, konsultacje dotyczą tylko i wyłącznie organizacji pozarządowych i – jak tajemniczo wyraził się wójt – innych podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Opinie na temat pomysłu likwidacji szkoły można składać na piśmie lub elektronicznie do czwartku, 18 stycznia. We wspomnianym projekcie uchwały planowana jest likwidacja placówki od września 2018 roku, a uczniowie tej szkoły mieliby być dowożeni do odległej o około 6 kilometrów Szkoły Podstawowej w Ślemieniu. W uzasadnieniu uchwały pomysłodawcy likwidacji podają, że w obecnym roku szkolnym do placówki uczęszcza w sumie 8 uczniów, z czego 4 do klasy III i 4 do klasy IV. Pozostałych 42 uczniów z Lasu dowożonych jest do Ślemienia. W szkole w Lasie uczy 12 nauczycieli, którzy są pracownikami placówki ze Ślemienia. Likwidacja szkoły w Lasie dla 6 nauczycieli spowoduje spadek liczby godzin ponadwymiarowych, a dla innych 6 zmniejszenie wymiaru zatrudnienia. Zdaniem samorządowców, „czynnik ekonomiczny likwidacji szkoły filialnej wpłynie na zracjonalizowanie wydatków ponoszonych na oświatę”. Oprócz konsultacji, o zamiarze likwidacji szkoły w Lasie wójt musi jeszcze poinformować rodziców uczniów i wystąpić o opinię do Śląskiego Kuratora Oświaty, a kolejnym krokiem ma być podjęcie uchwały przez radnych gminnych. W Lasie część mieszkańców zapowiada, że łatwo szkoły nie odda, co oznacza, że ta zima może być w tej gminie niezwykle „gorąca”.

E-wydanie_d
Subskrybuj
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments