E-edukacja Żywiec

Laureaci olimpiad z żywieckiego Mechanika

W ostatnich kilku tygodniach kilkoro uczniów z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu zostało laureatami i finalistami z olimpiad przedmiotowych, co pozwoliło im uzyskać przepustkę do najlepszych uczelni w kraju!

Laureatem w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w grupie informatycznej został Jakub Dybczak z IV klasy technikum informatycznego. W Centralnej Olimpiadzie Wiedzy o Wynalazczości w bloku B laureatką została Klaudia Chwaja z drugiej klasy licealnej, a finalistą Mateusz Rus z drugiej klasy technikum mechatronicznego. W tej samej olimpiadzie, ale w bloku A innowacje techniczne laureatami trzeciego miejsca w kategorii P – pomoc dydaktyczna zostali Jakub Dybczak i Jakub Ficoń z IV klasy technikum informatycznego, którzy wyróżnienie otrzymali za swoją pracę: „Laboratorium cyfrowe wspomagane multimedialnie”.

google_news