Wydarzenia Żywiec Sucha Beskidzka Wadowice Oświęcim

Marszałek odpowiedział

6 lutego w suskim starostwie powiatowym odbyło się spotkanie poświęcone przyszłości transportu kolejowego w subregionie podhalańskim. Wśród poruszonych tematów były m.in. zagadnienia dotyczące planowanego remontu linii kolejowej Skawina – Sucha Beskidzka, która na wiele miesięcy zostanie wyłączona z użytkowania. Do tablicy wywołano wówczas marszałka województwa. Ten podszedł do niej dopiero teraz.

Podczas lutowego spotkania wiele uwagi poświęcono modernizacji linii kolejowej Sucha Beskidzka – Żywiec, która w czasie remontu linii Skawina – Sucha B. mogłaby obsługiwać ruch pociągów międzywojewódzkich z Podhala przez Suchą B., Żywiec w kierunku aglomeracji śląskiej. Podczas narady zwrócono również uwagę na problem pociągów jadących z Podhala do Krakowa, które kończą bieg na stacji Kraków Płaszów nie dojeżdżając do Krakowa Głównego, co znacznie wpływa na ograniczanie popytu na transport kolejowy między aglomeracją krakowską, a południem regionu. Powyższe problemy jak również postulaty podjęcia działań nakierowanych na rozwój kolei w regionie zostały ujęte w treści petycji skierowanej przez starostę suskiego, nowotarskiego i żywieckiego do marszałka Małopolski. W odpowiedzi marszałek poinformował m.in., że obecnie głównym zadaniem województwa realizacja projektu pn. Szybka Kolej Aglomeracyjna (dalej SKA). System ten zakłada uruchomienie pociągów na zmodernizowanych liniach, tak aby pasażerowie mieli dostęp do nowoczesnego transportu kolejowego, charakteryzującego się wysoką częstotliwością kursowania pociągów, cyklicznością przewozów oraz zwiększonym komfortem podróży. Obecnie funkcjonują trzy linie SKA: SKA1 Wieliczka Rynek Kopalnia – Kraków Lotnisko, SKA2 na odcinku Sędziszów – Kraków Główny, SKA3 na odcinku Kraków Główny – Tarnów. Województwo Małopolskie po zakończeniu prac modernizacyjnych planuje wydłużenie linii SKA3 do Trzebini, oraz linii SKA2 do Skawiny – po zakończeniu budowy łącznicy kolejowej Kraków Zabłocie – Kraków Krzemionki.Ponadto z środków Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Małopolskiego 2014-2020 w dalszym ciągu rozwijany będzie system Małopolskiej Karty Aglomeracyjnej (dalej MKA). Należy podkreślić, że z systemu MKA mogą korzystać wszyscy mieszkańcy województwa małopolskiego, a nie tylko osoby podróżujące w obrębie aglomeracji krakowskiej.

Od 16 stycznia 2017 roku na terenie całej Małopolski obowiązuje jednolita, atrakcyjna cenowo oferta biletowa pn. Taryfa Małopolska.W odniesieniu do pociągów kończących bieg na stacji Kraków Płaszów marszałek zwrócił uwagę, że w związku z pracami inwestycyjnymi na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny, oraz brakiem możliwości wytrasowania wszystkich pociągów do stacji Kraków Główny, województwo małopolskie podjęło decyzję o priorytetowym traktowaniu pociągów dowożących do Dworca Głównego największą liczbę pasażerów. Z tego też względu na odcinku Kraków Płaszów – Kraków Główny kursują pociągi z Wieliczki oraz Tarnowa. – Cykliczność pociągów na linii SKA1 i SKA3, a także wysoka punktualność kursowania umożliwiają pasażerom dojeżdżającym z innych kierunków łatwą przesiadkę na stacji Kraków Płaszów i kontynuację podróży. Operatorzy zobowiązani są do wzajemnego honorowania biletów – informują władze województwie. W kwestii połączenia Śląska z Zakopanem marszałek odpowiedział, iż w rozkładzie jazdy pociągów 2016/2017 tj. od 10 grudnia 2016 roku województwo małopolskie oraz Śląskie uruchomiły dwie pary pociągów (po jednej w piątek i niedzielę) na odcinku Żywiec – Sucha Beskidzka, obsługiwane przez operatora Przewozy Regionalne sp. z o.o. Ponadto od 29 kwietnia  Koleje Śląskie uruchomiły komercyjnie okazjonalne połączenie Katowice – Zakopane przez Żywiec. W przypadku dużej popularności tego połączenia Województwo Śląskie oraz Województwo Małopolskie rozważą możliwość uwzględnienia tego pociągu w rozkładzie jazdy 2017/2018 w ramach umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w transporcie kolejowym.

google_news