Na sygnale Oświęcim

Obchody jubileuszowe bez zakłóceń

Oświęcimscy policjanci podsumowali piątkowe obchody upamiętniające 72. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau.  Z przedstawionych informacji wynika, że obeszło się bez żadnych incydentów.

– Obchody jubileuszowe,  jak co roku, stanowią jedno z najważniejszych wydarzeń w powiecie oświęcimskim.  Charakter uroczystości oraz przybycie ważnych delegacji państwowych i zagranicznych, zawsze stawiają przed służbami bardzo duże zadanie strategiczne.  Szczególnie istotnym elementem jest zapewnienie należytego poziomu bezpieczeństwa, jak również odpowiednia organizacja ruchu drogowego na trasie przejazdu delegacji – informuje Małgorzata Jurecka, rzecznik prasowy oświęcimskiej policji.  Na kilka godzin przed planowanymi uroczystościami policyjni pirotechnicy wraz z psami dokonali sprawdzenia terenu Państwowego Muzeum.   W ramach zabezpieczenia wyznaczono  patrole w różnych rejonach miasta, a także na drogach dojazdowych do Oświęcimia.  Tuż po odprawie służbowej policjanci objęli swoje posterunki w wyznaczonych punktach,  gdzie błyskawicznie reagowali na występujące utrudnienia i zagrożenia w ruchu drogowym, a także w razie takiej potrzeby, mogli podjąć szybkie i zdecydowane działania w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ładu i porządku.  – Dzięki intensywnej pracy policjantów oraz współpracujących z nimi służb uroczystość przebiegła  bez wydarzeń szczególnych i z należytą powagą – podkreśla.

 

google_news