Wydarzenia Sucha Beskidzka

Obywatelskie pieniądze po raz trzeci

Jordanów przygotowuje się do trzeciej edycji budżetu obywatelskiego. Mieszkańcy, którzy chcą jak najwięcej wiedzieć o jego realizacji i mieć w niej swój udział, powinni wybrać się 4 kwietnia na spotkanie sali obrad Urzędu Miasta, które rozpocznie się o 16.00.

Zostaną tam omówione zasady wdrażania i wykonania budżetu obywatelskiego dla Jordanowa na 2018 rok. Spotkanie odbywa się w ramach konsultacji społecznych dotyczących puli pieniędzy, o których wydatkowaniu decydują wyłącznie mieszkańcy miasta. Tegoroczne środki zostaną zgodnie z ich wolą przeznaczone na wykonanie ścieżki spacerowo-rowerowej oraz dofinansowanie remontu sali widowiskowo-szkoleniowej w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Jordanowie. Za ubiegłoroczny budżet obywatelski druhowie zakupili instrumenty i umundurowanie dla członków swojej orkiestry.

 

google_news