Wydarzenia Bielsko-Biała

Pożegnanie z mundurem

Bielscy policjanci żegnali dzisiaj długoletniego naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Bielsku-Białej Mariusza Kulińskiego, który po 27 latach służby przeszedł na emeryturę.

Podinspektor od początku był związany z pionem prewencji. Służbę rozpoczął w 1991 roku, jako policjant plutonu patrolowego w Komisariacie Policji II w Bielsku-Białej, gdzie przeszedł niemal wszystkie szczeble kariery zawodowej. Rok później został dzielnicowym, a następnie starszym asystentem zespołu operacyjno-rozpoznawczego. W roku 1995 awansował na stanowisko kierownika rewiru dzielnicowych w bielskiej „dwójce”. Po 2 latach związał swoją karierę zawodową z wydziałem prewencji. W roku 2000 awansował na stanowisko zastępcy naczelnika, natomiast w 2011 roku objął dowodzenie bielską prewencją. Swoją wiedzą i doświadczeniem chętnie dzielił się z młodymi, policyjnymi adeptami. Z kolei wiedzę z zakresu prewencji kryminalnej z niebywałą łatwością przekazywał podczas spotkań i prelekcji z dziećmi i młodzieżą oraz studentami uniwersytetu trzeciego wieku.

Szef bielskiego garnizonu Krzysztof Herzyk wraz z zastępcami Krzysztofem Gałuszką oraz Grzegorzem Jakubcem, podziękowali Mariuszowi Kulińskiemu za wzorową, sumienną i pełną zaangażowania służbę. Oprócz ciepłych słów i zapewnienia o pamięci, policjant usłyszał również życzenia zdrowia i realizacji wszystkich planów i zamierzeń, na które do tej pory brakowało mu czasu.

google_news
Na sygnale Oświęcim

Pożegnanie z mundurem

W Komendzie Powiatowej Policji w Oświęcimiu odbyła się uroczystość pożegnania podinspektora Jarosława Wiertla, byłego już naczelnika Wydziału Prewencji, który po blisko 27 latach służby w policji przeszedł emeryturę. 

W słowach podziękowania, za lata poświęcone służbie społeczeństwu, szef Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu, Robert Chowaniec podkreślił ogromne zaangażowanie  Jarosława Wiertla we wszystkie działania jakie podejmował. Szczególnie gorąco dziękował za kierowanie  Wydziałem Prewencji, największym, a także obejmującym najszerszy zakres zadań policyjnych. Dziękował za udział w zabezpieczeniach wielu imprez sportowych oraz uroczystości, niejednokrotnie rangi państwowej i międzynarodowej oraz za zaangażowanie włożone w proces adaptacji zawodowej wielu nowoprzyjętych policjantów.

Jarosław Wiertel z dużym  wzruszeniem podziękował wszystkim za lata wspólnej służby i pracy, okazane zaufanie i zrozumienie, a także bardzo dobrą współpracę w realizacji wspólnego celu, którym było niesienie pomocy mieszkańcom oraz dbanie o wysoki poziom bezpieczeństwa na terenie podległym oświęcimskiej komendzie. Z podziękowaniami i życzeniami ruszyli policjanci i pracownicy jednostki.

Jarosław Wiertel służbę rozpoczął w listopadzie 1990 roku. Przeszedł przez wszystkie szczeble kariery zawodowej. W 2007 roku został mianowany na stanowisko naczelnika Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu. Był wielokrotnie wyróżniany w związku z wzorowo pełnioną służbą.  W 2012 roku został odznaczony przez ministra spraw wewnętrznych i administracji,  brązową Odznaką  Zasłużony  Policjant, a w roku 2016 srebrną Odznaką Zasłużony Policjant.

 

google_news