Wydarzenia Oświęcim

Polak… Słowak dwa bratanki

Delegacja gminy kęckiej  odwiedziła miasto partnerskie Turzovka na Słowacji. To nie pierwsze  i nie ostatnie spotkanie przedstawicieli tych gmin.

Ostatnie spotkanie pomiędzy władzami Kęt i Turzovki miało miejsce w Kętach przy okazji Festiwalu Psallite Deo oraz VI Jarmarku Świętojańskiego w październiku ubiegłego roku.  Rozmawiano wtedy m.in. na temat mikroprojektu „Szlak Sakralny Kęty-Turzovka”, w ramach którego już niebawem pozyskane zostaną środki na konserwację i renowację zabytkowych obiektów sakralnych (w tym przypadku kapliczek).

Tym razem za południową granicę wybrali się burmistrz Krzysztof Jan Klęczar, wiceburmistrzowie Rafał Ficoń i Marcin Śliwa oraz dyrektor Wydziału Rozwoju Urszula Baczyńska-Śleziak. Z primátorem, czyli burmistrzem Turzovki  Ľubomírem Golisem rozmawiano o współpracy miast partnerskich przy realizacji projektów pochodzących ze środków unijnych. Dyskutowano również o realizacji mikroprojektu z zakresu działań z priorytetu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przy okazji wizyty, burmistrz Kęt zaprosił władze Turzovki na uroczystości związane z 740-leciem Kęt.

 

google_news