Bielsko-Biała E-edukacja

Porąbka: Karnawał niestety już minął…

Pod koniec karnawału w czeskich Palkovicach pod hasłem „W karnawale czas na bale” odbyło się drugie spotkanie przedszkolaków w ramach realizacji projektu „Edukacyjnie i integracyjnie – współpraca jednostek przedszkolnych z Gminy Porąbka i Palkovic”.

W oparciu o scenariusz przygotowany przez kadrę przedszkola w Palkovicach, polsko-czeskie dzieci wzięły udział w integracyjnych zabawach ruchowych, tanecznych i rywalizacjach sportowych na wesoło. Spotkaniu towarzyszyła karnawałowa oprawa, a wszystkie dzieci prezentowały się w bajkowych strojach, wcielając się w swoich ulubionych bohaterów. Ukoronowaniem wspólnego spotkania, były warsztaty plastyczne i wspólny posiłek.

Kolejne spotkanie związane będzie ze wspólnym przywitaniem wiosny w Kobiernicach.

google_news