Wydarzenia Żywiec

Powiat pójdzie z wojewodą do sądu

Wojewoda śląski uchylił uchwałę Rady Powiatu Żywieckiego o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej biegnącej przez Zwardoń Myto do granicy ze Słowacją.

Wojewoda w swoim uzasadnieniu podał, że uchwała jest w całości sprzeczna z ustawą o drogach publicznych. Uchyloną uchwałę radni powiatowi podjęli 30 sierpnia i to pomimo, że o jej odrzucenie apelował radny powiatowy Adam Iwanek. Podkreślał on, że po otwarciu odcinka słowackiej autostrady D-3 Zwardoń – Skalite – Svrcinovec na drodze powiatowej przez Zwardoń Myto znacznie zwiększył się ruch lokalny ze Słowacji, między innymi ze Skalitego. Radny przypomniał też, że powiat podobnie pozbawił kategorii drogi powiatowej trakt biegnący z Milówki do Zwardonia, tzw. starą drogę krajową, i w sporze z gminą Milówka starostwo przegrało batalię w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Teraz radni powiatowi na swojej sesji w poniedziałek, 30 października, planują podjęcie uchwały o zaskarżeniu do sądu administracyjnego decyzji wojewody o uchyleniu uchwały o pozbawieniu kategorii drogi powiatowej w Zwardoniu Mycie.

google_news