Wydarzenia Bielsko-Biała

Rada już działa

26 stycznia, w Urzędzie Miejskim w Bielsku-Białej, odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W trakcie spotkania prezydent miasta Jacek Krywult wręczył akty powołania jej członkom. Wybrano także prezydium RDPP. Zgodnie z uchwałą przyjętą przez bielską Radę Miejską nowa Rada składa się z 12 osób: 6 przedstawicieli sektora pozarządowego, 3 przedstawicieli Rady Miejskiej oraz 3 z ramienia prezydenta. Kadencja RDPP trwa 3 lata.

Jest ona organem konsultacyjnym i opiniodawczym, powołanym w celu wzmocnienia i doskonalenia dialogu obywatelskiego pomiędzy miastem a organizacjami pozarządowymi. Do zadań Rady należy m.in. opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących zadań publicznych, a także opiniowanie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Pisaliśmy na ten temat:

Powstaje RDPP

google_news