E-edukacja Żywiec

Radziechowy-Wieprz: Przedszkolaki w urzędzie

Do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz zawitały maluchy z przedszkola im. Władysława Pieronka w Radziechowach.

Jak informuje Małgorzata kasperek, dyrektor przedszkola, ich wizyta nie była przypadkowa, bo placówka ta od wielu lat realizuje tematykę regionalną. W poprzednich latach dzieci zajmowały się sztuką ludową, zmianami w krajobrazie rodzinnej miejscowości.

– W tym roku zajmujemy się badaniem wykorzystania potencjału historycznego, przyrodniczego i kulturowego Radziechów. W tym celu opracowano regionalny projekt edukacyjny “Gdzie jesteśmy… Dokąd zmierzamy… Nasza przyszłość w Radziechowach”. Główne założenia to badanie potencjału i walorów naszej miejscowości pod kątem wykorzystania go dla jej rozwoju i tworzenia coraz lepszych warunków życia dla społeczeństwa w przyszłości. Co możemy wspólnie stworzyć? Z czego możemy być dumni w przyszłości? Dokąd zmierzamy? – wylicza dyrektor Małgorzata Kasperek.

Swoje poszukiwania odpowiedzi na te pytania maluchy rozpoczęły od wycieczki do Urzędu Gminy Radziechowy-Wieprz i spotkania z wójtem Maciejem Miką.

– Po serdecznym powitaniu w swoim gabinecie wójt oprowadził dzieci po urzędzie tłumacząc, jakie sprawy są w nim załatwiane przy wsparciu urzędników. Najwięcej atrakcji przygotowano w sali sesyjnej, gdzie przygotowano materiały historyczne w postaci kronik gminnych, foldery gminne ukazujące aktualną rzeczywistość gminną oraz dokument wybiegający w przyszłość, czyli „Program rozwoju Gminy Radziechowy-Wieprz na lata 2016-2026”. W tym czasie wójt przedstawił dzieciom walory gminy Radziechowy-Wieprz i nadzieje związane między innymi z wykorzystaniem nowo powstałej strefy ekonomicznej. Podsumowaniem spotkania były pamiątkowe zdjęcia w sali sesyjnej oraz obdarowanie gości folderami promującymi gminę – dodaje dyrektor Małgorzata Kasperek.

google_news