Wydarzenia Żywiec

Rajcza: Więcej alkoholu?

W gminie Rajcza trwają konsultacje społeczne, które mają ustalić liczbę zezwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i lokalach gastronomicznych.

Z propozycji przedstawionej przez samorządowców wynika, że takich punktów miałoby być więcej. Władze gminy podkreślają, że 9 marca weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawa o bezpieczeństwie imprez masowych. Dlatego Rada Gminy musi w ciągu sześciu miesięcy podjąć uchwałę o ustaleniu maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych z podziałem na poszczególne kategorie alkoholu oraz określić zasady usytuowania miejsc sprzedaży na terenie gminy.

– Do tej pory limitowana była liczba punktów sprzedaży, ale po zmianie limitowana ma być liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – podkreślają samorządowcy.

Obecnie na terenie gminy istnieje 29 sklepów i 24 lokale gastronomiczne, w których sprzedaje się napoje alkoholowe powyżej 4,5 procent. Samorządowcy proponują, aby w punktach handlowych było maksymalnie do 50 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5 proc., do 40 zezwoleń od 4,5 do 18 proc. i tyle samo zezwoleń powyżej 18 proc. alkoholu. Z kolei w lokalach gastronomicznych miałoby być do 40 zezwoleń na sprzedaż alkoholu do 4,5 proc., do 30 zezwoleń od 4,5 do 18 proc. i tyle samo powyżej 18 proc. Słowem, będzie możliwość zwiększenia liczby miejsc, w których dostępny będzie alkohol. Wprowadzenie tych zmian zależeć będzie jednak od prowadzonych konsultacji społecznych i przede wszystkim od podjęcia uchwały przez radnych, co potrwać może jeszcze kilka tygodni.

google_news