Regulamin działu Ogłoszenia

Regulamin działu Ogłoszenia

§1. Treści ogłoszeń zamieszczanych na portalu powinny być w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem i zasadami etycznymi. Niedozwolone jest zamieszczenie ogłoszeń, które naruszają Ustawę o ochronie danych osobowych i prawa autorskie, służących propagandzie politycznej, naruszających wolność wyznaniową, nawołujących do łamania prawa, nienawiści, obraźliwe, rasistowskie, wulgarne, erotyczne, pornograficzne itp.
§2. Zabronione jest publikowanie ogłoszeń, których treść: ma charakter opinii, oceny, komentarza, nakłania do udziału w tzw. piramidach finansowych, zawiera linki referencyjne do innych stron itp.
§3. Ogłoszenia noszące znamiona promowania działalności zarobkowej, w tym ogłoszenia network marketingu i marketingu sieciowego, traktowane są, jako ogłoszenia płatne. Wszystkie ogłoszenia dodawane w kategorii Usługi powinny być ogłoszeniami płatnymi.
§4. Ogłoszenia zamieszczane w kategorii „Praca – Zatrudnię” powinny zawierać: opis i nazwę stanowiska pracy, dane kontaktowe, nazwę firmy.
§5. Ogłoszenia bezpłatne są umieszczane na Portalu przez Administratora, po weryfikacji ich zgodności z niniejszym Regulaminem. Czas weryfikacji ogłoszenia nie powinien być dłuższy niż 24 godziny od daty jego dodania.
§5.1. Ogłoszenia bezpłatne, które z powodu niezgodności z ninejszym Regulaminem, nie zostały pomyślnie zweryfikowane przez Administratora, nie będą umieszczane na Portalu. Administrator nie ma obowiązku kontaktować się w tej sprawie z nadawcą ogłoszenia.
§5.2. Administrator zastrzega sobie prawo do zwłoki w weryfikacji ogłoszeń, spowodowanej przyczynami niezależnymi od Redakcji.
§6. Zabronione jest umieszczanie bezpłatnie ogłoszeń promujących szeroko rozumianą pracę w Internecie (piramidy internetowe, wysyłanie i odbieranie e-maili, klikanie w banery itp.).
§7. Zabronione jest umieszczanie bezpłatnych ogłoszeń mających na celu reklamowanie innych serwisów internetowych o charakterze zarobkowym (np. agencje pracy, sklepy internetowe, strony ogłoszeniowe, firmy usługowe itp.). Redakcja zabrania umieszczania ofert pracy i innych ogłoszeń związanych z agencjami towarzyskimi i branżą erotyczną itp.
§8. Wszystkie ogłoszenia powinny być publikowane w odpowiednich kategoriach. Redakcja zabrania umieszczania w miejsce fotografii, animowanych plików.
§9. W ciągu tygodnia można dodać bezpłatnie tylko jedno ogłoszenie tej samej treści.
§10. W sytuacji, gdy dodane zostanie więcej niż jedno ogłoszenie bezpłatne o tej samej treści, Redakcja zastrzega sobie prawo do ich usunięcia.
§11. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokady możliwości dodawania bezpłatnych ogłoszeń, poprzez blokadę adresów IP z których wysyłane są powtarzające się ogłoszenia. Decyzję dotyczącą czasu obowiązywania blokady podejmuje Redakcja.
§12. Wszystkie ogłoszenia naruszające Regulamin Działu Ogłoszeń będą usuwane przez Redakcję. Adresy IP będące nadawcą notorycznie powtarzających się ogłoszeń mogą zostać zablokowane bez możliwości ponownego odblokowania.
§12.1. Za usunięte ogłoszenie płatne, które naruszało Regulamin Działu Ogłoszeń, nadawcy nie przysługuje zwrot poniesionych kosztów.
§13. Umieszczenie ogłoszenia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu Działu Ogłoszeń.
§14. Użytkownik, wpisując swoje dane personalne w Portalu, wyraża zgodę na ich opublikowanie w Internecie.
§15. Klient dodający ogłoszenie wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Dostawcę swoich danych osobowych w celach administracyjnych, marketingowych i statystycznych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997r. (Dz. U. nr 133 poz. 883).
§16. Klient dodający ogłoszenie oświadcza, iż dodawany przez niego wpis nie narusza praw osób trzecich. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie spory na tym polu.
§17. Ogłoszenie zamieszczone w Portalu będzie na nim widniało przez tydzień od momentu zamieszczenia. Po upływie tygodnia ogłoszenia oraz dane w nich zawarte będą usuwane.
§18. Ogłoszenie zamieszczone w Portalu nie podlega edycji przez Użytkownika.
§19. W przypadku, gdy dodane ogłoszenie będzie zawierało informacje niezgodne ze stanem faktycznym, po uprzednim kontakcie ze strony Użytkownika i po rozpatrzeniu sprawy, Redakcja ma możliwość takie ogłoszenie edytować lub usunąć.
§20. Portal Beskidzka24.pl nie bierze udziału w transakcjach i umowach zawieranych pomiędzy ogłoszeniodawcami i osobami zainteresowanymi wybranymi ofertami.
§21. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści dodawane do ogłoszeń zamieszczanych przez Użytkowników.
§22. W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, zastosowanie mają w pierwszej kolejności postanowienia pozostałych Regulaminów Regionalnego Portalu Informacyjnego, następnie przepisy Kodeksu Karnego i Kodeksu Cywilnego.
§23. Zarządca Portalu oraz Redakcja zastrzegają sobie prawo do końcowej interpretacji regulaminu działu Ogłoszenia.
§24. Zarządca Portalu oraz Redakcja zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie bez obowiązku wcześniejszego informowania o tym Użytkowników. Zmiany wprowadzane w regulaminie obowiązują od momentu umieszczenia go w Portalu.
§25. Regulamin obowiązuje od 10 maja 2012 roku.