Wydarzenia Cieszyn

Skoczów: Dołożyli do pieców i remontu dróg

Analizy sytuacji mieszkaniowej i stanu gospodarki odpadami komunalnymi pod Kaplicówką stały się jednymi z punktów obrad ostatniej sesji Rady Miejskiej Skoczowa. Radni przyjrzeli się także realizacji programu ograniczania niskiej emisji i zdecydowali o zwiększeniu środków przeznaczonych na dotacje dla mieszkańców gminy chcących wymienić stary piec na nowy.

W ubiegłym roku na walkę z niską emisją zabezpieczonych w budżecie było 76 tys. zł. W tym roku było to wstępnie 100 tys. zł, ale teraz kwota ta została zwiększona o 60 tys. zł. Zgodnie z regulaminem przyznawania gminnych dotacji, maksymalna kwota pomocy nie może być wyższa niż 4 tys. zł. Oznacza to więc, że 160 tys. zł, jakie w tym roku powędrują na realizację programu, pozwoli na wsparcie 40 inwestycji. Wniosków o udzielenie dofinansowania złożonych jest w ratuszu raz tyle. Jak widać, zainteresowanie ze strony mieszkańców jest spore. Sądząc po poprzednich latach, część wniosków prawdopodobnie odpadnie jednak podczas weryfikacji formalnej, a niektórzy inwestorzy mogą też się wycofać.

Podczas ostatniej sesji została podjęta również decyzja m.in. o udzieleniu pomocy rzeczowej powiatowi cieszyńskiemu polegającej na remoncie poboczy wzdłuż jednej z powiatowych dróg przebiegających przez gminę.

– Dostrzegając konieczność poprawy bezpieczeństwa pieszych i uwzględniając liczne postulaty mieszkańców Pogórza, zwróciliśmy się do Zarządu Powiatu Cieszyńskiego z wnioskiem o wspólną realizację remontu poboczy wzdłuż ulicy Bielskiej. Chodzi o odcinek o długości około 600 metrów, od kościoła do wiaduktu nad drogą ekspresową. Zadeklarowaliśmy korytowanie poboczy po obu stronach jezdni i utwardzenie ich kamieniem. Po stronie powiatu leży natomiast wykonanie nawierzchni na poboczach i oznakowania poziomego – wyjaśnia Piotr Hanzel, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg w Skoczowie. Powiat na propozycję przystał. Prace, za które odpowiada gmina Skoczów, zostaną wykonane w tym roku przez robotników Miejskiego Zarządu Dróg, a szacunkowy koszt materiałów wynosi około 80 tys. zł.

 

google_news