Cieszyn Kultura i rozrywka

Skoczów: Słowianie w Piekiełku

W ramach obchodów jubileuszu 750-lecia Skoczowa w Muzeum im. Gustawa Morcinka pod Kaplicówką otwarta została wystawa „Słowianie w Piekiełku”, dokumentująca odkrycia archeologiczne z grodziska w Międzyświeciu.

Ekspozycja czynna jest do 23 lipca. W gablotach znalazły się zabytki znalezione podczas naukowych badań Piekiełka, które na co dzień przechowywane są w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu. To przede wszystkim naczynia w całości zrekonstruowane, fragmenty ceramiki z różnymi typami zdobień, kawałki pokrywek i przęśliki tkackie. Warto zwrócić uwagę na najcenniejsze znalezisko – ostrogę, która jest datowana na VII w. Eksponaty pochodzą z dwóch faz zasiedlenia grodziska: z kultury łużyckiej, tj. 700-400 lat p.n.e. oraz słowiańskiej, z czasów pomiędzy VII a IX w. Oprócz tego pokazane są wycinki prasowe z lat 60., także z „Głosu Ziemi Cieszyńskiej”, oraz zdjęcia autorstwa Tadeusz Kopoczka. Dotyczą one kulisów rozpoczęcia badań Piekiełka przez skoczowskich harcerzy w 1959 roku, gdyż to właśnie samowolny i nielegalny wykop zainicjował profesjonalne badania grodziska i sprowadził bytomskich archeologów do Międzyświecia.

google_news