Wydarzenia Cieszyn

Strumień: Nowy sprzęt dla strażaków

Do jednostek OSP w gminie Strumień trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy zakupiony dzięki dofinansowaniu otrzymanemu przez samorząd z Funduszu Sprawiedliwości.

Ten nowy sprzęt ratowniczy to 4 defibrylatory oraz 6 zestawów o nazwie PSP R1 składających się z torby medycznej wraz z deską ortopedyczną, zestawem szyn Kramera, zestawem do tlenoterapii oraz deską ortopedyczną pediatryczną. Na zakup tego sprzętu gmina Strumień otrzymała wynoszące ponad 73 tysiące zł dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości. Wkład własny samorządu wyniósł tylko 1 procent kosztów. 

– Dzięki pozyskanemu dofinansowaniu udało się doposażyć wszystkie nasze jednostki w sprzęt ratownictwa medycznego. Już wcześniej staraliśmy się w miarę posiadanych środków doposażać sukcesywnie strażaków ochotników w tego typu sprzęt – w ubiegłym roku dofinansowany z budżetu gminy został zakup defibrylatora dla jednostki OSP Pruchna, a w roku bieżącym dla OSP Zabłocie – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek, która dodaje, że każda jednostka OSP w gminie Strumień posiada wykwalifikowanych strażaków ochotników dlatego tak ważne jest by mogli oni korzystać z nowoczesnego sprzętu. 

google_news
Wydarzenia Cieszyn

Strumień: Nowy sprzęt dla strażaków

W czerwcu jednostki OSP z terenu gminy Strumień zostaną doposażone w nowoczesny sprzęt ratownictwa medycznego.

Jak informuje Urząd Miejski w Strumieniu, zakupione zostaną 4 defibrylatory oraz 6 kompletnych zestawów PSP R1, na które składają się torby medyczne wraz z deską ortopedyczną, zestawem szyn Kramera, zestawem do tlenoterapii oraz deską ortopedyczną pediatryczną. Gmina Strumień otrzymała na ten cel ponad 73 tysiące zł dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości. 

– Cieszy nas to tym bardziej, że wymagany wkład własny gminy wynosi tylko 1 %, a pozyskane dofinansowanie pozwoli zabezpieczyć nasze jednostki w najnowocześniejszy sprzęt ratownictwa medycznego. Gmina Strumień już w ubiegłym roku dofinansowała zakup defibrylatora dla jednostki OSP w Pruchnej. Planowany jest również zakup jeszcze jednego defibrylatora ze środków gminnych, tak aby wszystkie nasze jednostki miały zapewnione wyposażenie w tego typu sprzęt – mówi burmistrz Strumienia Anna Grygierek.

google_news