Bielsko-Biała E-edukacja

Sukces „Resortówki”

Czechowicka „Resortówka” otrzymała szczególne wyróżnienie za realizację projektu dotyczącego wyzwań wychowawczych, stojących przed nauczycielami.

Zespół Szkół Technicznych i Licealnych w Czechowicach-Dziedzicach w ubiegłym roku szkolnym realizował projekt „Lepiej zrozumieć, by lepiej pomóc – wyzwania wychowawcze dla nauczyciela 2015/2016”. Był to jeden z kilkuset polskich projektów realizowanych w latach 2014-2016 w ramach programu Erasmus+. Ale to właśnie ten Polska Narodowa Agencja programu uznała za jeden z najlepszych i stwierdziła, że jest on „przykładem dobrej praktyki”.

Jego koordynator, Grażyna Skęczek, została zaproszona do Bonn w Niemczech na międzynarodową konferencję European Conference on Dissemination and Impact in the School Sector – „Best practice results from Erasmus+”. – To wielkie wyróżnienie dla szkoły i docenienie wysokiej jakości pracy jej nauczycieli. Jest to tym bardziej cenne, że był to pierwszy projekt Erasmus+ realizowany przez ZSTiL. Jak się okazuje – zrealizowany z wielkim sukcesem – puentuje Grażyna Skęczek.

google_news