E-edukacja Cieszyn

Sukcesy uczennic wiślańskiej szkoły

Anna Chmura i Lidia Iwaniuk z Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle bardzo dobrze wypadły na centralnym etapie dwóch przedmiotowych olimpiad.

Anna Chmura uczestniczyła w Olimpiadzie Wiedzy o Turystyce, gdzie przedstawiła swój pomysł na nowy produkt turystyczny zgodny z tematem olimpiady: „Turystyka kulinarna – apetyt na region”. Jej projekt nosił nazwę „Granice smaków” i był propozycją pleneru kulinarnego na Trójstyku. Pomysł i prezentacja uczennicy ZSG-H zostały bardzo wysoko ocenione przez komisję konkursową, dzięki czemu Anna Chmura jako jedyna reprezentantka województwa śląskiego dostała się do ścisłego grona laureatów i tam, w kolejnych zmaganiach, zajęła ostatecznie 9. miejsce.

Lidia Iwaniuk wzięła udział w Olimpiadzie Wiedzy Hotelarskiej. Jej centralny etap składał się z dwóch części: pisemnej, która obejmowała 100 pytań z zakresu hotelarstwa i gastronomii plus temat przewodni „Wyposażenie techniczne w hotelarstwie” oraz z etapu praktycznego dotyczącego obsługi gościa w recepcji hotelowej w języku obcym oraz obsługi konsumenta w hotelowej restauracji. Uczennica ZSG-H zakończyła udział w tych zmaganiach na wysokim, 5. miejscu.

google_news