Wydarzenia Sucha Beskidzka

Suska policja podsumowała rok

Wczoraj w Komendzie Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej odbyła się narada roczna. Uczestniczył w niej zastępca komendanta wojewódzkiego policji Paweł Dzierżak, a także zaproszeni goście – starosta powiatu Józef Bałos i prokurator rejonowy w Suchej Beskidzkiej Stanisława Stanek oraz kierownictwo, policjanci i pracownicy cywilni Komendy Powiatowej Policji w Suchej Beskidzkiej.

Podczas narady oceniono działania suskiej Policji na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców w 2016 roku oraz omówiono priorytety i główne zadania w zakresie poprawy bezpieczeństwa na rok 2017. Komendant powiatowy Dariusz Drobny w przedstawionej prezentacji omówił sytuację kadrową i stan dyscypliny podległych policjantów. W dalszej części odprawy naczelnik Wydziału Kryminalnego – Robert Białończyk zaprezentował efekty pracy w zakresie zwalczania przestępczości i wykrywalności, natomiast naczelnik Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego – Mirosław Główka omówił stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz realizację zadań prewencyjnych. Zastępca komendanta powiatowego Piotr Dziekanowski przedstawił Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa na terenie powiatu suskiego, wskazał priorytety do realizacji na 2017 rok.

Paweł Dzierżak w imieniu komendanta wojewódzkiego policji w Krakowie i własnym podziękował policjantom i pracownikom cywilnym za bardzo dobre wyniki ich pracy, za zaangażowanie i osobisty wkład w wysoką jakość wykonywanych zadań służbowych. Życzył utrzymania tak wysokiego poziomu w obecnym roku, wskazując, że powiat suski jest jednym z najbezpieczniejszych w województwie.

Podczas narady, w swoich wystąpieniach, prokurator Stanisława Stanek oraz starosta suski Józef Bałos pozytywnie ocenili pracę policjantów, dziękując im za zaangażowanie przy realizacji zadań służbowych oraz doceniając ich profesjonalizm. Szefowa prokuratory podkreśliła bardzo dobrą współpracę na linii prokuratura-policja, a starosta podziękował za poczucie bezpieczeństwa w powiecie, które wypracowali suscy stróże prawa.

google_news