Cieszyn Kultura i rozrywka

Tak dziękowali za plony w Skoczowie

10 września w Skoczowie odbyły się powiatowo-gminne dożynki. Pod Kaplicówkę zjechali samorządowcy z całego powiatu cieszyńskiego, by świętować udane plony.

Korowód przeszedł z pl. Stary Targ ulicami Objazdową, Mickiewicza, Targową i Ustrońską na skoczowski rynek. Na całej trasie pomysłowe scenki podziwiały tłumy. Było głośno i wesoło, nie zabrakło też degustacji specjałów przygotowanych przez panie z kół gospodyń wiejskich. Gazdami tegorocznych dożynek w Skoczowie byli Urszula i Maciej Bieńkowie z Ochab.

Obrzęd dożynkowy zaprezentował Zespół Regionalny Strumień, następnie na scenie wystąpili: Małokończanie, Nadolzianie, Holeviaters i Bartnicky. Zabawa z gwiazdą wieczoru – grupą Vox – była przednia!

Autorką fotoreportażu jest Natalia Tokarska.

google_news