Cieszyn Na sygnale

Ukraińcy nielegalnie pracowali

Funkcjonariusze Śląskiego Oddziału Straży Granicznej ujawnili polskiego pracodawcę, który nielegalnie powierzył pracę dziesięciu obywatelom Ukrainy.  

– Kontrola prowadzona była w jednej z firm w powiecie cieszyńskim. Właściciel firmy, zarejestrowanej na Opolszczyźnie, zatrudniał dziesięciu cudzoziemców (pracowników fizycznych) niezgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (brak zezwolenia na pracę lub oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy) – informuje kpt. Katarzyna Walczak, rzecznik prasowy komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej.

Zarówno właściciel firmy, jak i jego pracownicy, odpowiedzą za naruszenie przepisów. Wobec pracodawcy zostanie skierowany wniosek do sądu o ukaranie. Grozi mu grzywna nie mniejsza niż 3000 złotych.

google_news