Wydarzenia Oświęcim

Upamiętniono wyzwolenie

W 72 rocznicę oswobodzenia KL Auschwitz-Birkenau i miasta Oświęcimia spod hitlerowskiej okupacji na placu Tadeusza Kościuszki w zadumie oddano hołd ofiarom II wojny światowej. W uroczystości wzięły udział delegacje władz miasta, powiatu, gminy, instytucji i spółek, młodzież. Do Oświęcimia przyjechali również przedstawiciele miast partnerskich z włoskiego Cori i Arezzo, francuskiego Ballan-Mire, niemieckiego Kerpen, Dachau i Hanoweru oraz ukraińskiego Sambora.

Na Grobie Nieznanego Żołnierza delegacje uczestników obchodów rocznicowych złożyły znicze i kwiaty. Hołd ofiarom wojny oddano także w innych punktach miasta, składając kwiaty i zapalając znicze na pomnikach, a także na terenie cmentarzy. W południe rozpoczęły się państwowe obchody rocznicy, ale już na terenie obozu Auschwitz-Birkenau. Najpierw ich uczestnicy zebrali się w budynku tzw. „Sauny”, a następnie modlono się w intencji pomordowanych i oddano im hołd przy Pomniku Ofiar.

 

google_news