Wydarzenia Bielsko-Biała

Uratują zabytek w Janowicach

Remontu doczeka się zabytkowy przydrożny krzyż, stojący w Janowicach.

Chodzi o zabytkowy obiekt z dziewiętnastego wieku wraz z figurami, zlokalizowany przy ulicy Janowickiej.

27 kwietnia Rada Powiatu Bielskiego przeznaczyła na ten cel 15 tysięcy złotych. Tyle samo wyłoży Bestwina.

google_news